Welkom

SOMOSA is de vereniging binnen het sociale domein in Amsterdam, ontstaan uit stichting SOM en vereniging OSA.


Speerpunten

  • Vernieuwing sociaal domein
  • Toegankelijkheid
  • Gezond gewicht

Leden

Leden vormen de vereniging SOMOSA. Onze leden zijn actief in het Amsterdamse sociale domein, variërend van educatie, welzijn en maatschappelijke dienstverlening tot jongerenwerk, kinderopvang en vrijwilligerswerk. De leden zijn zowel op wijkniveau als op stedelijk niveau actief. Overzicht van de leden.

Eropaf

Het meld- en coördinatiepunt Eropaf geeft informatie & advies of hulp bij een dreigende woning ontruiming, gedwongen boedelverkoop of bij dreigende afsluiting van water / energie.

Direct naar het Eropaf formulier