Bianca Terpstra, Teamleider Algemeen Maatschappelijk Werk bij SEZO is formeel benoemd tot voorzitter van het stedelijk managersoverleg Zorg van de MADI-MEE samenwerking van SOMOSA. Vanuit deze rol zal Bianca ook het directeurenoverleg van de MADI’s gaan bijwonen. De rol is Bianca niet vreemd, al enige tijd was zij interim voorzitter van het managersoverleg.

“Ik heb mij, samen met een andere kandidaat, beschikbaar gesteld voor de vacature van voorzitter. De rol van voorzitter vind ik een belangrijke en heb dan ook veel ideeën om onder andere de verbinding met partners verder vorm te geven en een goede samenwerking te bewerkstelligen. Door samen te werken kunnen belangrijke onderwerpen op de agenda gezet worden voor het directeurenoverleg en uiteindelijk bij de gemeente. We verbinden ervaringen van de werkplek zo naar de opdrachtgever en andersom. Met andere woorden, ik heb er zin in en zie veel kansen.”