Ellen Geerdes, manager bij Dynamo is eind 2016 formeel benoemd tot voorzitter van het Stedelijk Afstemmingsoverleg Schuldhulpverlening (SAS) van de MADI-MEE samenwerking van SOMOSA. Vanuit deze rol zal Ellen ook het directeurenoverleg van de MADI-MEE samenwerking gaan bijwonen. Één van de eerste activiteiten die Ellen heeft opgepakt is het opstellen van een nieuw jaarplan voor het SAS. Sinds 2015 zetten de MaDi’s en Gemeente Amsterdam afdeling Werk Participatie en Inkomen (WPI) in op verbeteringen binnen de schuldhulpverlening in Amsterdam. De HvA heeft een good practices en een doelgroepenonderzoek onderzoek uitgevoerd en in 2015 is door de MaDi’s in Amsterdam gezamenlijk gewerkt aan standaardisatie ketengegevens fase 1. In 2017 zal de lijn doorgezet worden. Daarnaast zal in het SAS in 2017 aandacht hebben voor borging van projecten die de afgelopen jaren hebben gelopen, positionering van het beroep van sociaal raadslieden en schuldhulpverleners en voorzichtig verkennen wat de mogelijkheden zijn voor digitalisering bij het aanbod van schulddienstverlening.