Op dinsdag 16 april vond in Buurthuis Holendrecht de feestelijke certificaatuitreiking plaats aan deelnemers van de training Route 020. De afgelopen zeven maanden zijn 150 schuldhulpverleners van zes maatschappelijk dienstverleners in Amsterdam getraind in het werken volgens Route 020. Route 020 is gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten die bewezen effectief zijn. Kernelementen van Route 020 zijn: reduceren van stress, maatwerk leveren en samen met de cliënt kijken naar alle levensgebieden.

Sylvia den Hollander, bestuurlijk trekker van de Amsterdamse SHV-Academy, is trots op deze mijlpaal in de samenwerking. “We blijven samenwerken en er volgen nog meer trainingen Route 020. Ook staan er workshops laaggeletterdheid op het programma.”
Den Hollander is verder tevreden over het feit dat inmiddels al 3000 Amsterdamse professionals de training Wegwijs in Schuldhulp voor ketenpartners hebben gevolgd. Deze training wordt gegeven door de schuldhulpverleners zelf en draagt bij aan kortere lijnen binnen de keten.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst blikten de trainers terug op de afgelopen zeven maanden waarin deelnemers inzicht hebben opgedaan in de effecten van stress en getraind zijn op motiverende gespreksvoering. Sylvia Dubbeldam, projectleider van Route 020, werd in het zonnetje gezet voor haar inzet voor Route 020. Renger Visser, directeur WPI, sloot af met het benoemen van het belang van preventie en de gezamenlijke ambitie: “We doen het voor de Amsterdammers. Amsterdam schuldenvrij”.