Over SOMOSA

Veldwerk Amsterdam-2-defSOMOSA is per 1 juli 2014 de nieuwe vereniging binnen het sociale domein in Amsterdam, ontstaan uit het samengaan van stichting SOM en vereniging OSA.

SOMOSA is een actief platform van samenwerkende maatschappelijke ondernemers en organisaties uit de Amsterdamse sociale sector. Vanuit de visie dat de actuele maatschappelijke uitdagingen alleen samen kunnen worden overwonnen, betrekt SOMOSA zoveel mogelijk stakeholders bij haar stadsbrede activiteiten. De leden zijn afkomstig uit het sociale domein – variërend van educatie, welzijn en maatschappelijke dienstverlening tot jongerenwerk, kinderopvang en vrijwilligerswerk. De leden zijn zowel op wijkniveau als op stedelijk niveau actief.