Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke dienstverlening.

Financiële problemen bij cliënten hebben invloed op het werk van alle maatschappelijk hulp- en dienstverleners. Armoede en schulden kunnen leiden tot stress, uitzichtloosheid en depressiviteit. Ze staan oplossingen voor andere problemen in de weg en veroorzaken ook weer nieuwe problemen. Daarnaast is aangetoond dat schulden veelal een negatieve invloed hebben op het vermogen van mensen om hier zelf wat aan te doen.

Daarom is het belangrijk dat maatschappelijke professionals financiële problemen tijdig herkennen en de weg naar schuldhulpverlening weten te vinden.

De aanpak door Amsterdamse schuldhulpverleners kenmerkt zich door:

  • Mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk benaderen
  • Zorgen voor laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening
  • Zich verdiepen in factoren die stress kunnen veroorzaken
  • Samen met de klant haalbare doelen stellen en kleine stappen nemen
  • Leveren van maatwerk
  • Communicatie in eenvoudig Nederlands
  • Intensief samenwerken met diverse ketenpartners

De Amsterdamse aanpak staat te boek als Route 020. De opdracht voor het realiseren van
Route 020 ligt bij de managers schuldhulpverlening van de diverse organisaties.

SOMOSA ondersteunt de managers schuldhulpverlening en coördineert het stedelijk overleg. Hierbij zijn regelmatig externe partners aanwezig, zoals WPI, de Gemeentelijke Kredietbank, schuldeisers en hulpverleningsorganisaties.
Uitgangspunt van het overleg is kennisdeling en uniformiteit in beleid en aanpak.

Visie Route-020: Klik hier

Ben je Schuldhulpverlener in Amsterdam en wil je meer informatie over Route 020?
Klik dan hier.

Ben je deelnemer aan het project Route 020 en wil je toegang tot het projectdossier?
Klik dan hier.