Aangezien er steeds meer samenwerking wordt verwacht en nodig is tussen de zorgsector, maatschappelijke organisaties en welzijn, hebben de verenigingen SIGRA en SOMOSA vanaf 1 januari de handen ineengeslagen. Alle leden van SOMOSA zijn voor een proefperiode van twee jaar lid van SIGRA. Ze zien de uitdaging om op een meer integrale wijze zorg en welzijn aan te bieden. SOMOSA leden kunnen zo actief deelnemen binnen de SIGRA projecten en samenwerkingen en bovendien kunnen er nieuwe thema’s op de agenda worden gezet die relevant zijn voor zowel SOMOSA als bestaande SIGRA leden.

Wat is SIGRA?

SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in de gezondheidszorg en welzijnssector in Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord. In SIGRA zijn circa 90 organisaties verenigd, met samen ruim 100.000 medewerkers.

SIGRA draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers in het werkgebied. SIGRA staat voor ruim 50 jaar samenwerking op alle mogelijke vlakken en een schat aan ervaring. SIGRA is een onafhankelijke vereniging. De leden treden op vrijwillige basis toe.

  • Het netwerk waarbinnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt;
  • De ontmoetingsplek en ‘ontwikkelplaats’ met ruimte voor debat en visieontwikkeling;
  • Het centrum voor resultaat- en toekomstgerichte samenwerking;
  • De verbindende schakel en het aanspreekpunt voor stakeholders in zorg en welzijn;
  • Het centrum van gebundelde kennis en expertise.

In de SOMOSA ALV van 21 november zal het eerste proefjaar als SIGRA lid worden geëvalueerd. De uitnodiging voor de ALV wordt te zijner tijd verstuurd.