Jeugd 12+

Een aantal leden is actief binnen het jongerenwerk. Vanaf 2011 hebben zij met de stadsdelen en DMO en andere welzijnsorganisaties vorm gegeven aan de ambities van het Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl Met als doel om meer inzicht te krijgen in de resultaten van het jongerenwerk en om te werken aan professionalisering. De DSP-groep heeft delen van dit traject ondersteund, de werkgroepleden maken deel uit van een groot stedelijk overleg om de verworven inzichten en implementatie voortdurend te bespreken. De werkgroep bereidt dit overleg gezamenlijk voor. Daarnaast wordt gewerkt aan andere gezamenlijke acties zoals de gedragscode Jongerenwerk.