Maatschappelijke dienstverlening

De directeuren en managers van de organisaties voor maatschappelijke dienstverlening komen meerdere keren bij elkaar in het directeuren- en managersoverleg.
Regelmatig terugkerende onderwerpen op de agenda zijn schuldhulpverlening, taken maatschappelijke dienstverlening, de transities en terugkoppeling van portefeuilles zoals Eropaf en huiselijk geweld.