Maatschappelijke dienstverlening

De directeuren en managers van de organisaties voor maatschappelijke dienstverleningĀ komen meerdere keren bij elkaar in het directeuren- en managersoverleg.
Regelmatig terugkerende onderwerpen op de agenda zijn schuldhulpverlening, taken maatschappelijke dienstverlening, de transities enĀ terugkoppeling van portefeuilles zoals Eropaf en huiselijk geweld.