Mannen met respect

De training “Mannen met Respect” is opgezet voor mannen, met een  agressieproblematiek en die niet met justitie in aanraking zijn gekomen, maar wel behoefte hebben aan extra ondersteuning. Voor deze mannen was er voorheen geen gerichte trainingsaanbod beschikbaar, om hen te leren omgaan met hun agressie. Hierdoor vielen zij “ buiten de boot” als het ging om preventie. Voor mannen die reeds veroordeeld zijn voor een geweldsdelict, zijn er meerdere opties beschikbaar ter ondersteuning.

 

Inhoud van de training

“Mannen met Respect” is een (preventieve) training die de sociale en emotionele weerbaarheid en agressiebeheersing voor mannen bevordert. Deze training is vooral gericht  op het ontwikkelen van verbale en non-verbale zelfbeheersing,  het leren incasseren, kritiek geven en ontvangen, verantwoordelijkheid nemen, grenzen herkennen, etc. Het aanbod bestaat uit een combinatie van fysieke training, themabijeenkomsten, coachingsgesprekken en rollenspelen.

De training “Mannen met Respect” heeft in het verleden goede resultaten geboekt. Vandaar dat er dit jaar weer drie trainingsgroepen van start zullen gaan. Deze trainingen zullen op verschillende locaties in Amsterdam gegeven worden.

 

Duur van de training

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Deze bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van fysieke trainingen, rollenspelen, coachingsgesprekken  en themabijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt de cursus samen met de deelnemers geëvalueerd. Daarin krijgt elke deelnemer de gelegenheid om zijn ervaring met anderen te delen en te toetsen, of persoonlijke leerdoelen zijn behaald. Elke deelnemer krijgt een certificaat uitgereikt waarna de training feestelijk wordt afgesloten.

 

Startdata en locaties

De startdata en locaties met betrekking tot de drie trainingsgroepen MMR (Mannen Met Respect) 2016 zijn:

Groep I: Amsterdam Zuidoost
Startdatum:       dinsdag 25 oktober 2016, van van 18.30 uur tot 20.30 uur.
Adres:                 “Stichting Koryo”, Egoli  9, 1103 AC, Amsterdam Zuidoost.

Deze training in Zuidoost wordt vanaf dinsdag 25 oktober 2016, iedere dinsdagavond gegeven tot en met dinsdag  29 november 2016.

Groep II: Amsterdam West
Startdatum:       woensdag  2 november 2016, van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Adres:                 “Mansveltschool”, Karel Doormanstraat  125, 1055 VE, Amsterdam-West.

Deze training in West wordt vanaf woensdag  2 november 2016, iedere woensdagavond gegeven tot en met woensdag 7  december 2016.

Groep III: Amsterdam Oost
Startdatum:         zaterdag 12 november 2016, van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Adres:                 “J.P. Coenschool” (gymzaal), Balistraat 79, 1094 JE, Amsterdam-Oost.

Deze training in Oost: de 1e vier bijeenkomsten worden op zaterdagavond gegeven. Daarna zullen de bijeenkomsten vanaf de vijfde t/m de zesde gegeven worden, vanaf dinsdag 6 december t/m dinsdag 13 december 2016.

 

 

Kent u geschikte mannen die aan deze trainingen deel willen nemen? Neem dan s.v.p. contact op met de projectleider, mevrouw Rhimou el Ahmadi (bij voorkeur) via mobiele nummer: 06- 53 93 73 68. Of via e-mail: el_ahmadi46@hotmail.com.