Voor verwijzers

Mannen met Respect: groep voor plegers huiselijk en ander alledaags geweld

De Samenwerkende Organisaties voor Maatschappelijk Welzijn (SOM) kregen van de gemeente, Dienst Wonen Zorg en Samenleven in 2013, 2014 en 2015 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een groepsaanbod voor mannelijke plegers van huiselijk geweld of andere vormen van alledaags geweld.

Voor bekende/veroordeelde plegers van huiselijk geweld is er voldoende aanbod in Amsterdam. Maar veel andere mannen gaan ook op een weinig constructieve manier met hun woede om. Sommigen van hen plegen fysiek of psychisch huiselijk geweld. Anderen hebben verbale woede-uitbarstingen en bereiken daarmee niets positiefs. Weer anderen doen veel te lang niets, totdat ze ontploffen. Het groepsaanbod dat we nu aanbieden kan preventief werken en plegers leren op een andere manier met agressie om te gaan.

Voor wie bedoeld?

De doelgroep is breder dan plegers van huiselijk geweld; ook mensen die bijvoorbeeld op het werk, langs de lijn, of in het omgaan met instanties een te kort lontje hebben, kunnen baat hebben bij dit groepsaanbod. En zo met minder schade voor henzelf en anderen meer bereiken.

Mannen met respect

Deelnemers vertellen bewuster te voelen hoe de spanning zich in hen opbouwt en wat ze dan kunnen doen. Een docent weerbaarheid en gevaarbeheersing en een maatschappelijk werker begeleiden de groep. De methodiek is een combinatie van theorie, gesprekken en veel fysieke oefeningen en rollenspelen. In de werving krijgt agressiebeheersing natuurlijk aandacht. Maar daarnaast wordt nadrukkelijk geappelleerd aan de algemene behoefte van mannen om sterk en stevig in het leven te staan, respectvol met mensen in hun omgeving om te gaan en zo ook respect te krijgen.

De training Mannen met Respect is in 2013 en 2014 met succes gegeven en zal half oktober 2015 tweemaal gegeven worden, in Noord en West. Aanmelden en informatie

Meer informatie vindt u ook in deze brochure: