Toegankelijkheid

De gemeente Amsterdam heeft met veel instellingen een convenant afgesloten om de fysieke en sociale toegankelijkheid van alle accommodaties voor mensen met een beperking te vergroten. Leden van de OSA met MEE Amstel en Zaan als trekker zijn toentertijd betrokken geweest bij het tot stand komen van het convenant en bespreken in de werkgroep de uitwerking.