Vernieuwing sociaal domein

Kans op werk-2De kanteling in het welzijnswerk kent vele uitdagingen voor medewerkers van alle instellingen en het werkterrein waarin zijn opereren. Deze worden in de werkgroep besproken, zoals deskundigheidsbevordering.