Vroeg Eropaf

Vroeg Eropaf is een preventief project waar bewoners worden benaderd die een betalingsachterstand hebben bij de woningcorporatie, Agis, de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam of een energieleverancier. Het doel van Vroeg Eropaf is het voorkomen van problematische betalingsachterstanden (schulden) en het tijdig toeleiden naar hulpverlening.

Samenwerkingspartners binnen Vroeg Eropaf zijn: de woningcorporaties in Amsterdam, de stadsdelen, Dienst Werk en Inkomen (DWI), Agis, Dienst Belastingen Amsterdam en de Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam.

Effectieve schuldhulp
Elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie en vroegsignalering van schulden levert uiteindelijk een veelvoud daarvan aan besparingen op. Dit blijkt uit berekeningen die het onderzoeksbureau Panteia eind mei 2014 presenteerde. Het bureau stelde drie zogenoemde ‘business cases’ op van projecten die worden uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Almere en Tilburg. In alle gevallen gaat het om projecten die zijn gericht op het eerder aanbieden van hulp in situaties waarin schulden dreigen of zich al beginnen op te stapelen. In een brief aan de Tweede Kamer over Vroegsignalering noemt Jetta Klijnsma, staatsecretaris Sociale Zaken (PvdA), Vroeg Eropaf als een goede methode om tijdig in een vroeg stadium bewoners te benaderen.
Lees hier meer over de business case van Vroeg Eropaf